V a r h a n n í    l i t e r a t u r a

Na této stránce jsou odkazy na varhanní literaturu - ke stažení nebo k nahlédnutí.
Je tvořena příspěvky dárců-autorů a díky upozorněním na volně dostupná díla na internetu, řazení je abecední dle bibliografických standardů. Systematičtější zpracování varhanní literatury se uskuteční snad časem.

ŠEVČÍK, Bohumil. Varhany na Moravě a ve Slezsku 2017 (okolo 1250 nástrojů; základní údaje - topografický seznam) (1,2 MB; PDF)
ŠEVČÍK, Bohumil. Varhany novojičínského varhanáře Karla Neussera. (350 kB)


© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: