V A R H A N O T É K A


Trstěnice (SY)

Kostel Nalezení svatého Kříže

? (r. ?), I+p/10

Dispozice varhan

Manuál:
Principal 8'
Gamba 8'
Portunal 8'
Oktáv 4'
Flétna 4'
Oktáv 2'
Kvinta 2'?
Mixtur 3x 1'

Pedál:
Subbas 16'
Oktávbas 8'

Rozsah manuálu C-c3 – krátká oktáva, pedálu C-a – krátká otkáva.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.
Tremolo (pro celé varhany).

Minulost a současnost

Nástroj je v dobrém stavu. V rejstříku Flétna 4' nehraje hodně tónů.
29. 8. 2010 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: