V A R H A N O T É K A


Třebíč

Bazilika sv. Prokopa a Panny Marie
Evangelický kostel
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Proměnění Páně
Kostel sv. Martina
Smuteční síň

Bazilika sv. Prokopa a Panny Marie

Emanuel Štein a Bohumil Tuček, Kutná Hora (r. 1910), II+p/28

Dispozice varhan

I. manuál:
Bordun 16'
Principál 8'
Flétna harmonická 8'
Roh kamzičí 8'
Gamba 8'
Dolce 8'
Oktáva 4'
Flétna trubicová 4'
Kvinta 2 2/3'
Superoktáva 2'
Mixtura 4x 2 2/3'

II. manuál:
Kryt jemný 8'
Kvintadena 8'
Vox celestis 8'+8'
Principál 4'
Flétna příčná 4'
Kvinta 2 2/3'
Oktáva 2'
Flétna lesní 2'
Kvinta 1 1/3'
Tercie 1 3/5'
Akuta 3x 1'

Pedál:
Subbas 16'
Violonbas 16'
Kryt tichý 16'
Oktávbas 8'
Krytbas 8'
Chorálbas 4'

Rozsah manuálů C-f3, pedálu C-d1.
Pedálnice konkávní radiální(?).
Traktura pneumatická, tlaková (vzdušnice kuželkové).
Spojky: I/p 8', II/p 8', I 16', I 4' - nedost., II/I 16', II/I 8', II/I 4', II 16', II 4' - nedost.
Kolektivy: ???.
2 volné kombinace. Tremolo pro I. a II. man.
Crescendo, žaluzie pro II. man.

Minulost a současnost

Nástroj je ve ? stavu.
14. 10. 2015 foto+info MgA. Tomáš Nováček

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Evangelický kostel

Franz Harbich, Brno (r. 1849), I+p/8

Dispozice varhan

Manuál:
Flauta Major 8'
Principal 4'
Flauta Minor 4'
Octav 2'
Quint 1 1/3'
Mixtur 1'

Pedál:
Subbass 16'
Octavbass 8'

Rozsah manuálu C-c3, pedálu C, D, E, F, G, A-a (krátká velká oktáva).
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická (vzdušnice zásuvkové).

Minulost a současnost

Jsou to nejstarší varhany v Třebíči. Nástroj byl do kostela přenesen odjinud (patrně z Miroslavi), neboť je starší než kostel, ve kterém stojí. Manuál má chromatickou velkou oktávu a pedál krátkou velkou oktávu. Nástroj je hratelný a v relativně dobrém stavu. Principál 4' je nepůvodní zinkový - nejspíš důsledek rekvizice cínových píšťal za I. sv. války. I tak je zvuk velmi pěkný. Měchy je možné obsluhovat mechanicky.
14. 10. 2015 foto+info MgA. Tomáš Nováček

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Kostel Nejsvětější Trojice

Josef Andrýs, Náchod (r. 1883), I+p/8

Dispozice varhan

Manuál:
Principál 8'
Fléta krytá 8'
Fléta dvojitá 8'
Gamba 8'
Oktáva 4'
Mixtura 3x 2'

Pedál:
Subbas 16'
Oktávový bas 8'

Rozsah manuálu C-c3, pedálu C-c1 - repetuje od c.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická (vzdušnice zásuvkové).

Minulost a současnost

Zajímavý mechanický nástroj s romantickou ekvální dispozicí a zásuvkovými vzdušnicemi! Varhany jsou v dobrém stavu a perfektně funkční (jak už to u „mechaniky“ většinou bývá). Pedál má 12 tónů velké oktávy, které od c repetují. Nástroj byl teprve před pár lety vybaven elektrickým čerpáním vzduchu.
14. 10. 2015 foto+info MgA. Tomáš Nováček

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Kostel Proměnění Páně

Rieger-Kloss, Krnov, Opus 3262 (r. 1959), II+p/24

Dispozice varhan

I. manuál:
Kryt trubicový 16'
Principál 8'
Flétna dutá 8'
Kvintadena 8'
Oktáva 4'
Flétna zobcová 4'
Flétna příčná 2'
Mixtura 5-7x 1 1/3'

II. manuál:
Kryt 8'
Salicionál 8'
Vox Angelika 8'+4'
Principál zpěvný 4'
Roh noční 4'
Oktáva 2'
Sesquialtera 1 1/3'+4/5'
Akuta 5x 1'
Trompeta jemná 8' (jaz.)

Pedál:
Subbas 16'
Kryt tichý 16'
Oktávbas 8'
Flétna kopulová 8'
Chorálbas 4'
Kornet 6x 5 1/3'
Pozoun líbezný 16' (jaz.)

Rozsah manuálů C-a3, pedálu C-f1.
Pedálnice konkávní radiální(?).
Traktura elektrická (vzdušnice kuželkové).
Spojky: I/p 8', II/p 8', II/p 4',I 16', I 4', II/I 16', II/I 8', II/I 4', II 16', II 4'.
Kolektivy: ???.
???

Minulost a současnost

Nástroj je ve vynikajícím stavu, po generální opravě.
14. 10. 2015 foto+info MgA. Tomáš Nováček

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Kostel sv. Martina

Kánský-Brachtl, Krásné Loučky u Krnova (r. 2015,2016), I+p/18 (III+p/33)

Dispozice varhan

I. manuál:
*Copula maior 8'
*Principal 4'
*Copula minor 4'
*Octav 2'
*Quint 1 1/3'
*Cimbelstern (cimbálová hvězdice)

I. manuál:
Bordun 16'
Principal 8'
Flauta dulcis 8'
Quintaden 8'
Octav 4'
Nachthorn 4'
Quint 2 2/3'
Super Octav 2'
Cornet 5x - od c1 8'
Mixtur 3x 1 1/3'
Cymbal 3x 1'
Trompeta 8' (jaz.)

II. manuál:
*Principal 8'
*Bordun 8'
*Gamba 8'
*Flauta Traversa 4'
*Viola 4'
*Nasard 2 2/3'
*Flauta 2'
*Terz 1 3/5'
*Mixtur 2'
*Vox humana 8' (jaz.)

Pedál:
*Principalbass 16'
Subbass 16'
Octavbass 8'
Flautbass 8'
Choralbass 4'
Posaunbass 16' (jaz.)

Rozsah manuálů C-g3, pedálu C-f1.
Pedálnice konkávní paralelní.
Traktura hrací mechanická, rejstříková mechanická s přípravou na dvojitou – elektromechanickou s paměťovými kombinacemi Setzer.
Spojky: I/p 8', II/p 8', III/p 8', I/II 8', III/II 8'.
Crescendo, žaluzie pro III. man., tremolo pro III. man., paměťové kombinace Setzer.

Minulost a současnost

* tyto rejstříky a stroje budou postaveny až ve druhé etapě - tj. po roce 2016.

Skříně varhan pocházejí od Jana Komorníka z roku 1796 a prostřední díl k nim přistavěl Josef Andrýs v roce 1883. Komorníkovy mechanické varhany sloužily s drobnými úpravami až do roku 1931. Do historických skříní v roce 1931 postavila nové pneumatické varhany firma Rieger z Krnova jako opus 2492. I tyto varhany byly v sedmdesátých letech 20. století upravovány dispozičně. Životnost pneumatické traktury byla již dávno u konce, nástroj byl napaden červotočem a nešetrně upravené historické skříně se pomalu bortily. Bylo tedy rozhodnuto historické skříně restaurovat a postavit do nich nové varhany – opět mechanické. V současné době probíhá stavba nového nástroje. V srpnu 2015 by měla být dokončena první etapa, při které se rozezní hlavní stroj (II. man) a pedál. Dále by se mělo (dle finančních možností) pokračovat po roce 2016 III. manuálem, I. manuálem a nakonec osazením paměťového počítače Setzer. Celkem budou varhany stát přes 9.000.000 Kč. Cíl je jasný – raději stavět pomalu a postupně, ale pořádně!

Pro více informací si můžete prohlédnout jejich internetové stránky, kde se také dovíte, jak můžete jejich stavbu podpořit.
14. 10. 2015 foto+info MgA. Tomáš Nováček

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Smuteční síň – Nový hřbitov

Rieger-Kloss, Krnov, Opus 3473 (r. 1977), II+p/16

Dispozice varhan

I. manuál:
Kryt 8'
Kvintviola 8'
Principál 4'
Roh noční 4'
Nasard špičatý 2 2/3'
Mixtura 3x 2'

II. manuál:
Flétna trubicová 8'
Chvění houslové 8'+4'
Flétna kopulová 4'
Principál 2'
Sesquialtera 3x 1 1/3'
Dulcián 8' (jaz.)

Pedál:
Subbas 16'
Principál 8'
Portunál 8'
Kvartán 2x (5 1/3'+ 4')

Rozsah manuálů C-a3, pedálu C-f1.
Pedálnice konkávní radiální.
Traktura pneumatická, tlaková (vzdušnice kuželkové).
Spojky: I/p 8', I/p 4', II/p 8', I 4' - dost., II/I 16', II/I 8', II/I 4', II 4' - dost, II 2' - dost.
Kolektivy: ???.
Dvě volné kombinace, vypínač mixtur, vypínač jazyků, regulovatelné elektrické tremolo pro celé varhany.
Crescendo, žaluzie pro II. man.

Minulost a současnost

Navzdory své velikosti se jedná o zvukově pěkný a barevný nástroj. V důsledku spojení choulostivé pneumatické traktury a moderní budovy s ústředním vytápěním však v zimních měsících značně nevypočitatelný. Při prudké změně vlhkosti dojde k selhávání spojkového aparátu a stav pokračuje v tónové části traktury i v zapínání rejstříků. V létě naopak funguje pneumatická traktura velmi dobře a s minimálním zpožděním. Škoda, že nebyl tento nástroj postaven s mechanickou trakturou a zásuvkovými vzdušnicemi (zvítězila tehdy asi levnější varianta - mechanika by byla určitě dražší, ale také odolnější). Krnovský závod už v té době nástroje mechanického typu běžně stavěl. Vždyť například od varhan u sv. Augustina v Brně jej dělí pouze rok a několik opusových čísel.
14. 10. 2015 foto+info MgA. Tomáš Nováček

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: