V A R H A N O T É K A


Svatý Jan pod Skalou

Kostel Narození sv. Jana Křtitele

? (r. ?), ?

Dispozice varhan

Minulost a současnost

"...varhany pocházejí z kostela sv. Jakuba v Praze, kde byly pravděpodobně nouzově instalovány v kapli sv. Anny po rozsáhlém požáru celého kostela v roce 1689. ... Když byly o několik let později do pražského kostela pořízeny varhany nové, tyto staré v roce 1695 zakoupil do Sv. Jana pod Skalou tehdejší opat Emilián Koterovský. Tentýž opat nechal v roce 1714 varhany významně barokně přestavět a bohatě vyzdobit figurálními dřevo-řezbami."
"Z roku 1938 pochází i tato jediná dnes známá fotografie varhan..."
Roku 1800 přestavba varhanářem Antonínem Reisem.
1938-1939 rozšíření o pozitiv a nástroj vybaven elektrickou vzduchotechnikou.
Roku 1973 byl kostel uzavřen za účelem prací na jeho statickém zajištění. Z obavy před zřícením kůru byly varhany r. 1982 rozebrány a postupem času stále více poškozovány, proto jejich znovupostavení vyžaduje asi 6 milionů korun. Můžete přispět na konto:
"Svatojánské varhany"
035 - 361038389/0800 variab. symbol 0623

Převzato z letáčku "Sbírka na záchranu památných varhan, Svatojánské varhany" od Jiřího Ševčíka ml.
http://www.svatyjan.cz/letak%20varhany%202006.jpg
9. 7. 2010 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: