V A R H A N O T É K A


Rousínov

Kostel sv. Máří Magdalény
Kostel sv. Václava

Kostel sv. Máří Magdalény

? (r. ?), II+p/20

Dispozice varhan

I. manuál:
Principál 8'
Burdon 8'
Viola di Gamba 8'
Salicionál 8'
Oktáva 4'
Flétna trubicová 4'
Kvinta 2 2/3'
Flétna plochá 2'
Mixtura 4x 1 1/3'
Cymbál 3x 1/4'

II. manuál:
Kopula major 8'
Kvintadena 8'
Principál 4'
Kopula minor 4'
Oktáva 2'
Mixtura minor 3x 2/3'

Pedál:
Subbas 16'
°Echobas 16'
Oktávbas 8'
Chorálbas 4'

Rozsah manuálů C-g3, pedálu C-f1.
Pedálnice konkávní paralelní.
Traktura pneumatická.
Spojky: I/p 8', II/p 8', p/p 4' - nedostavěná, I 4' - nedostavěná, II/I 16', II/I 8', II/I 4' - nedost., II 16', II 4' - nedost.
Kolektivy: mf, f, ff, pl, tt, vypínač.
Volná kombinace A, B, automatický anulátor pedálu.
Vypínač crescenda, crescendo.
Tremolo pro I. a II. man.

Minulost a současnost

Pedál hraje jenom po d1; Echobas 16' prý není vůbec obsazený; fis3 a g3 v I. man. nehrají. Tremolo pro II. man. nefunguje.
Nástroj je v užitkovém stavu.
17. 11. 2013 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Kostel sv. Václava

? (r. ?), II+p/15

Dispozice varhan

I. manuál:
Bordun 16'
Principal 8'
Hohlflöte 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Octav 4'
Mixtur 2'

II. manuál:
Flöte 8'
Principal 4'
Flöte 4'
Mixtur 2'

Pedál:
Violonbass 16'
Principalbass 8'
Cellobass 8'
Octavbass 4'

Rozsah manuálů E-c3, pedálu E-a.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.
Spojky: II/I 8'.

Minulost a současnost

Původně krátká oktáva, nyní ladění man. i pedálu E, F, Fis, G, Gis... Klávesy vyžadují silnější stisk.
Nástroj je v dobrém stavu.
17. 11. 2011 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: