V A R H A N O T É K A


Radešínská Svratka

Kostel sv. Václava

? (r. ?), II+p/17

Dispozice varhan

I. manuál:
Flauta 8'
Gamba 8'
Principal 4'
Salicional 4'
Octava 2'
Flautina 2'
Octava 1'
Mixtura 3x

II. manuál:
Copula major 8'
Copula minor 4'
Dolce 4'
Octava 2'
Kvinta 1 1/3'
Octava 1'

Pedál:
? 16'
Violonbas 8'
Octavbas 4'

Rozsah manuálů C-c3 – krátká oktáva, pedálu C-a – krátká otkáva, repetuje.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.
Spojky: II/I 8' - předsunutím II. man.
Tremolo?

Minulost a současnost

Nástroj je v užitkovém stavu, některé tóny nehrají, manuálová spojka nefunguje, 16' pedálový rejstřík je stále zapnutý, snad je tu i nefunkční tremolo. Ovšem zvuk je nádherný.
30. 8. 2010 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: