V A R H A N O T É K A


Nová Hradečná

Kostel sv. Vavřince

? (polovina 18. st.), I+p/15

Dispozice varhan

Manuál:
Principal 8'
Quintadena 8'
Copula maior 8'
Octava 4'
Copula minor 4'
Spitzflauta 4'
Quinta 3'
Superoctava 2'
Quindecima 1 1/2'
Mixtura 4x 1'

Pedál:
Subbass 16'
Violonbass 16'
Principalbass 8'
Octavbass 8'
Superoctavbass 4'

Rozsah manuálu C-c3 – krátká oktáva, pedálu C-a – krátká otkáva.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.

Minulost a současnost

Nástroj je ve vynikajícím stavu, roku 2015 byla dokončena generální oprava. Podrobnější informace nalezneta na farních stránkách.
14. 10. 2015 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: