V A R H A N O T É K A


Nedvědice (BO)

Kostel sv. Kunhuty

Jan Tuček, Kutná Hora (r. 1948?), II+p/12

Dispozice varhan

I. manuál:
Principál 8'
Kryt 8'
Salicionál 8'
Oktáva 4'
Mixtura 3x 2 2/3'

II. manuál:
Gamba 8'
Kvintadena 8'
Aeolina 8'
Flétna rourk. 4'
Flageolet 2'

Pedál:
Subbas 16'
Fletnabas 8'

Rozsah manuálů C-g3, pedálu C-f1.
Pedálnice konkávní radiální.
Traktura pneumatická.
Spojky: I/p 8', II/p 8', I 16', I 4', II/I 16', II/I 8', II/I 4' - dostavěná, II 16', II 4' - dostavěná.
Kolektivy: p, mf, f, pl, tt, vypínač.
Vypínač 16', vypínač ručního registru, anulátor pedálu.
Vypínač crescenda, crescendo, žaluzie pro II. man.
Tremolo.

Minulost a současnost

Nástroj je v dobrém užitkovém stavu, rejstřík Fletnabas 8' nehraje, naopak v části pedálu hraje stále Subbas 16', celkově některé tóny nehrají.
31. 8. 2010 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: