V A R H A N O T É K A


Mohelnice (SU)

Kostel sv. Stanislava
Kostel sv. Tomáše Becketa

Kostel sv. Stanislava

Rieger, opus 2621 (r. ?), I+p/7

Dispozice varhan

Manuál:
Principal 8'
Salicional 8'
Bourdon 8'
Gamba 8'
Oktave 4'
Rauschquinte 2x

Pedál:
Subbass 16'

Rozsah manuálu C-f3, pedálu C-d1.
Pedálnice konkávní paralelní.
Traktura pneumatická.
Spojky: I/p 8', I 4' - nedostavěná.
Kolektivy: tt.

Minulost a současnost

Nástroj byl nedávno celkově opraven. Zvukově je lahodný. Jen v pedálu nehraje as a v manuálu as1.
22. 2. 2010 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Kostel sv. Tomáše Becketa z Canterbury

Rieger, opus 2622 (r. 1933), II+p/31

Dispozice varhan

I. manuál:
Quintatön 16'
Salicional 8'
Hohlflöte 8'
Principal 8'
Gemshorn 4'
Oktave 4'
Oktave 2'
Kornett 3-5x
Mixtur 5x
Trompete harmon. 8' (jaz.)

II. manuál:
Vox coelestis 8'
Lieblich Gedeckt 8'
Traversflöte 8'
Gamba 8'
Geigenprincipal 8'
Nachthorn 4'
Ital. Principal 4'
Guintflöte 2 2/3'
Flageolette 2'
Terz 1 3/5'
Sesquialtera 2x
Zimbel 3x
Oboe 8' (jaz.)

Pedál:
Quintatön 16' (transm. z I. man.)
Subbass 16'
Principalbass 16'
Flötenbass 8' (transm. z I. man.)
Oktavbass 8' (prospekt hlavní skříně)
Choralbass 4'
Nachthorn 2'
Lieblichposaune 16' (jaz.)

Rozsah manuálů C-g3, pedálu C-f1.
Pedálnice konkávní paralelní.
Traktura pneumatická.
Spojky: I/p 8', II/p 8', I 4', II/I 16', II/I 8', II/I 4' - dostavěná, II 16', II 4' - dostavěná.
Volné kombinace 1 a 2, vypínač.
Kolektivy: p, mf, f, tutti, vypínač.
Anulátor pedálu, vypínač ručního registru, vypínač jazyků.
Vypínač crescenda, crescendo, žaluzie pro II. man.
Tremolo II. man.

Minulost a současnost

Fond Farního úřadu Mohelnice, umístěný ve Státním archivu v Šumperku, nebyl r. 1999 ještě zpracován.
Každopádně již v 16. století byly v tomto kostele varhany, což dokládá zmínka v Pamětní knize farnosti Mohelnice v pasáži o posloupnosti beneficiátů - 9. Valentin Hagedorn (1582): „Městská rada chtěla dát postavit nové varhany, ale biskup nevěděl o žádném mistru (varhanáři).“ Dále je zmínka o varhaníkovi, který se měl dle nařízení biskupa Stanislava Pavlovského z 20. 5. 1584 zúčastnit společně s farářem svěcení hřbitovního kostela svatého Stanislava.
Tehdy se varhany vyskytovaly jen ve význačnějších kostelech.
Při barokní přestavbě celého kostela (počátkem 20. let 18. století do roku 1734) byl postaven nový kůr, na kterém byly roku 1734 umístěny nové varhany. Tento rok je podložen erbem svobodného pána Jana Václava z Freienfelsu (od roku 1730 do roku 1734 byl mohelnickým děkanem) umístěným na vrcholu prospektu hlavního korpusu varhan.
Sporným zůstává jejich stavitel. Jiří Sehnal se nejvíce přiklání k Michaelu Englerovi (1688 - 1760), který postavil proslulé varhany u svatého Mořice v Olomouci (1745). Ale v úvahu přicházejí také vratislavští varhanáři Johann Michael Röder (žák slavného Arpa Schnitgera) nebo některý z Müllerů. Rod Englerů a Müllerů patří vedle J. M. Rödra k hlavním reprezentantům slezského varhanářství 18. století.
Tyto varhany měly 23 rejstříků a vydržely v kostele téměř dvě stě let. Při jejich generální opravě na přelomu roku 1899 a 1900 varhanářem Edmondem Braunerem z Uničova, který uvedl již značně defektní nástroj do výtečného stavu, zaznamenal mistr jejich dispozici:

I. manuál (HW):
Principál 8'
Salicionál 8'
Gamba 8'
Quintadena 8'
Oktáva 4'
Noční roh 4'
Kvinta 2 2/3'
Superoktáva 2'
Mixtura 4x 1 1/3'
Cimbál 3x 1/2'

II. manuál (RP):
Flaut major 8'
Kamzičí roh 8'
Principál 4'
Flaut minor 4'
Fugara 4'
Superoktáva 2'
Mixtura 3x 1/2'

Pedál:
Generálbas 16'
Subbas 16'
Principálbas 8'
Oktávbas 8'
Principál 4'
Kornet 2 2/3' + 2'

Rozsah manuálů C-c3 a pedálu C-a s krátkými spodními oktávami (bez tónů Cis, Dis, Fis a Gis), jak bylo v 18. století na Moravě zvykem, což ztěžovalo provádění moderních skladeb.

První světovou válku přečkaly mohelnické varhany bez pohromy, neboť byly zařazeny spolu s varhanami filiálního kostela mezi historicky cenné nástroje, které byly vyňaty z konfiskace píšťal pro válečné účely. Leč roku 1933 došlo k jejich přestavění firmou Rieger-„Orgelbau“ Krnov za 110 000 Kč. Ponechán zůstal pouze barokní prospekt zadního pozitivu (němý) a hlavní skříně. Dle Jiřího Sehnala je malou útěchou za ztrátu historického nástroje okolnost, že nové varhany patří k velmi zdařilým výrobkům výše jmenované firmy. Nové varhany byly slavnostně posvěceny 3. neděli adventní roku 1933.
Nemáme k dispozici žádný konstrukční plán. Archiv krnovského varhanářského podniku byl prý zničen povodní roku 1997. Dříve se podrobnější dokumentace ani nevedla (zvláště při vestavbě nového nástroje do původní skříně) a vše zůstalo jen u náčrtů na balící papír.
Roku 200? proběhla generální oprava a varhany jsou nyní ve výborné kondici.

Seznam použité literatury a pramenů:
BĚLSKÝ, Vratislav. Nauka o varhanách. Praha: Supraphon, 1984.
HAUSNER, Vincenc. Pamětní kniha farnosti Mohelnice od r. 1899 do r. 1946. (Překlad Zdeňka Mollinová) Archiv Farního úřadu Mohelnice.
KAPLOVÁ, Věra. Historie kostela sv. Tomáše Becketa a biskupského hrádku v Mohelnici. (Závěrečná práce) Olomouc: CMTF UP, 1997.
SEHNAL, Jiří. Z minulosti mohelnických varhan. In: Severní Morava, Šumperk, 1975, s. 62-66.

27. 2. 09 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: