V A R H A N O T É K A


Malhostovice

Kostel sv. Vavřince

? (r. ?), I+p/7

Dispozice varhan

Manuál:
Kryt 8'
Gamba 8'
Principal 4'
Flétna 4'
Oktava 2'

Pedál:
Violonbass 8'
Oktavbass 4'

Rozsah manuálu E-c3 – původně krátká oktáva, pedálu C-d1 – repetuje vždy od c?
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.

Minulost a současnost

Nástroj byl prý generálně opraven, takže by měl být ve vynikajícím stavu, ladění velké oktávy by mělo být barokní - C, F, D, G, E, A... (Varhany jsou v užitkovém stavu. Pedál je nepoužitelný, Violonbass 8' nehraje vůbec, v Oktavbass 4' nehraje hodně tónů. Vzduch je přiváděn z prostory nad kůrem, což není nejlepší.)
30. 8. 2015 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: