V A R H A N O T É K A


Lanškroun

Kostel sv. Anny
Kostel sv. Maří Magdaleny
Kostel sv. Václava

Kostel sv. Anny

Christoph Siegmund Klembt, Kroměříž (r. 1703?)1, I/6

Dispozice pozitivu

Manuál:
Copel maior 8'
Copel minor 4'
Principal 4'
Octav 2'
Sesquialtera 2x
Sedecima 1'

Rozsah manuálu C-c3 - krátká oktáva.
Traktura mechanická.

Minulost a současnost

1UHLÍŘ, Václav. Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové: Garamon; Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 205.

Roku 2007 byla započata důkladná restaurace, která vrátila nástroji původní dokonalost - varhanář Rudolf Valenta ze Zbraslavi u Prahy, ak. mal. Hana Vítová, cínař Štěpán Kopeček... Ladění 465 Hz. Kolaudace proběhla v červnu 2008 a není velkou nadsázkou označení nástroje jako "stradivárky mezi varhanami".
WENDLIGOVÁ, Michaela. Varhany kostela sv. Anny v Lanškrouně. Stradivárky mezi varhanami. Lanškrounsko, ?.

Nástroj je ve vynikajícím stavu, zvukově přenádherný.
29. 8. 2010 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Kostel sv. Maří Magdaleny

Jakob Deutschmann, Vídeň (r. 1830)1, I+p/7

Dispozice varhan

Manuál:
Prinzipal 8'
Copula major 8'
Octava 4'
Fugara 4'
Quinta 3'
Superoctava 2'

Pedál:
Principalbass 8'

Rozsah manuálu C-f3 - krátká oktáva, pedálu C-a - krátká okt., repetuje.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.
Spojka I/p 8'.

Minulost a současnost

Superoctava 2' byla při některé z oprav rozšířena na Mixturu.
1UHLÍŘ, Václav. Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové: Garamon; Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 207.

Nástroj je v dobrém užitkovém stavu. Sem tam nehraje některý tón.
29. 8. 2010 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Kostel sv. Václava

Jan Bohumír Halbich?, Králíky (r. ?)1, II+p/20

Dispozice varhan

I. manuál:
Principál 8'
Bifara 8'
Flétna 8'
Kvintadena 8'
Gamba 8'
Salicionál 8'
Oktáva 4'
Kvinta 2 2/3'
Superoktáva 2'
Kvinta šumivá 1 1/3'
Mixtura 5x 1'

II. manuál:
Kopula 8'
Kopula 4'
Principál 4'
Oktáva 2'
Kvinta šumivá 1 1/3'

Pedál:
Subbas 16'
Oktávbas 8'
Kvintbas 5 1/3'
Kornet 3x 4'

Rozsah manuálů C-c3 - krátká oktáva, pedálu C-a - krátká oktáva.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.
Spojky: II/I 8'.

Minulost a současnost

Rekonstrukci s použitím kopií píšťal od J. Kubáta ml. uskutečnil r. 1995 B. Žloutek ml.
1UHLÍŘ, Václav. Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové: Garamon; Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 206.

Nástroj je ve výborném stavu.
29. 8. 2010 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: