V A R H A N O T É K A


Klášterec (SU)

Kostel Zvěstování Panny Marie

Dřevopodnik města Brna, Varhanářství Brno-Bohunice, opus 42 (r. 1971), I+p/10

Dispozice varhan

Manuál:
Principál 8'
Kryt 8'
Salicionál 8'
Oktáva 4'
Flétna trubicová 4'
Roh kamzičí 2'
Mixtura 1 1/3'

Pedál:
Subbas 16'
Echobas 16'
Oktávbas 8'

Rozsah manuálu C-g3, pedálu C-f1.
Pedálnice konkávní paralelní.
Traktura pneumatická.
Spojky: I/p 8', I/p 4', I 4' - dostavěná, I 16'.
Kolektivy: p, mf, pl, tt, vypínač.
Volná kombinace.
Vypínač crescenda, crescendo.
Tremolo.

Minulost a současnost

Na 1. fotografii je zachycen asi nejstarší barokní nástroj. Roku 1925 postavila na novém kůru firma Brauner z Uničova varhany nové za 19 971 Kč, posvěceny byly 6. 12.
Záznamy z místní kroniky i s fotografiemi zaslal pan Aleš Janderka.

Nástroj je v užitkovém stavu, ale velmi špatném, hodně tónů se příliš opožďuje, rejstříkové sklopky zlobí, generální oprava je nevyhnutelná.
26. 3. 2010 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: