V A R H A N O T É K A


Ketkovice

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

? (r. ?), I+p/8

Dispozice varhan

Manuál:
Principál 8'
Salicionál 8'
Kryt 8'
Roh 4'
Oktáva 2'
Kvinta 1 1/3'

Pedál:
Oktávbas 8'
Chorálbas 4'

Rozsah manuálu C-c3, pedálu C-a.
Pedálnice konkávní paralelní.
Traktura mechanická.
Tremolo.

Minulost a současnost

Nástroj je v dobrém užitkovém stavu. V manuálu ve velké oktávě stále přiznívá Kryt a nezní naopak Principál. Občas se mechanika některého tónu zasekne. Nástroj je rozladěný, tremolo nefunguje. Myslím, že přívod vzduchu je z prostoru nad stropem, což není vhodné pro píšťaly.
20. 7. 2010 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: