V A R H A N O T É K A


Dolní Kounice

Kostel svatého Petra a Pavla

Antonín Moelzer, Kutná Hora (r. 1903), II+p/20

Dispozice varhan

I. manuál:
Bourdon 16'
Principál 8'
Kryt 8'
Salicionál 8'
Flétna 8'
Oktáva 4'
Roh kamzičí 4'
Superoktáva 2'
Mixtura 2'

II. manuál:
Princ. houslový 8'
Flétna líbezná 8'
Kryt milý 8'
Flétna příčná 4'
Sexquialtera 2 2/3'
Pikola 2'

Pedál:
Principálbas 16'
Subbas 16'
Violon 16'
Oktávbas 8'
Chorálbas 4'

Rozsah manuálů C-f3, pedálu C-d1.
Pedálnice konkávní paralelní.
Traktura pneumatická.
Spojky: nefungují.
Kolektivy: nefungují.
Tremolo (pro celé varhany).

Minulost a současnost

Varhany jsou i v současné podobě, při velmi omezené funkčnosti, zvukově malebné. Tremolo není příliš znatelné a milé. Tóny e3, f3 v I. manuálu jsou taktéž nefunkční. Zmizel i signální zvonek pro kalkanta.
Podrobnou historii zpracoval zdejší varhaník pan Stanislav Liškutín. Dodáme později.
7. 6. 2010 TU

K poslechu:


zpět

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: