V A R H A N O T É K A


Bobrová

Kostel sv. Markéty
Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Markéty

? (r. ?), I+p/8

Dispozice varhan

Manuál:
Principal 8'
Copula maior 8'
Principal 4'
Copula minor 4'
Nasard 2 2/3'
Flageolet 2'
Mixtura 3x 1'

Pedál:
Octavbas 8'

Rozsah manuálu C-c3 - krátká oktáva, pedálu C-a - krátká oktáva, repetuje.
Pedálnice rovná.
Traktura mechanická.
Tremolo.

Minulost a současnost

Varhany jsou v dobrém užitkovém stavu, v manuálu nehraje několik tónů, tremolo nefunguje, nástroj je rozladěný.

30. 8. 2010 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

Kostel sv. Petra a Pavla

Varhany s.r.o., Brno, opus 107 (r. 1998), II+p/13

Dispozice varhan

I. manuál:
Principál 8'
Flétna trubicová 8'
Gamba 8'
Oktáva 4'
Flétna lesní 2'
Mixtura 1 1/3'

II. manuál:
Kryt 8'
Salicionál 8'
Dolce 4'
Principál 2'

Pedál:
Subbas 16'
Oktávbas 8'
Chorálbas 4'

Rozsah manuálů C-g3, pedálu C-f1.
Pedálnice konkávní radiální.
Traktura mechanická.
Spojky: I/p 8', II/p 8', II/I 8'.
Žaluzie pro II. man.
Tremolo pro I. a pro II. man.

Minulost a současnost

Varhany jsou ve výborném stavu.

30. 8. 2010 TU

K poslechu:


Varhanotéka ~ nahoru

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: