P H I L - A N T H R O P I K A


PHIL-ANTHROPIKA   elektronický integrálně-antropologický čtvrtletník

Integrální antropologie jako „věda“ existuje teprve několik desetiletí. Jednoduše by se dala představit asi takto:
snaha o vědění, o předpokládání, tušení, hledání a nalézání, o uvědomování a tvůrčí využití antropologických souvislostí. Je to jakási univerzita člověčenství s celým „labyrintem světa a rájem srdce“.
Lidský kosmos se stále rozpíná. Co je naším životodárným Sluncem a co směrodatnou Polárkou?, jaká souhvězdí jsou důležitá?, umíme se vlastně dívat?
Nenechme se zastrašit, ale odpovědi na podobné otázky budou pokaždé „náboženské“, protože jejich přijetí je asi vždy spojeno s jistou vírou, že daná věc se má tak a tak a ne jinak. A nebo se raději ani neptáme, abychom si mohli myslet, že opravdu víme.
duben 2011 TU
listopad 2018   PHIL-ANTHROPIKA 1. číslo, 6. ročník 2018/2019

Vychází v polovině září, prosince, března a června. Uzávěrky jednotlivých čísel jsou vždy 10. dne daného měsíce. Doporučení přispěvatelům! Autoři zodpovídají za formální i obsahovou stránku svých textů. Své příspěvky, dotazy a připomínky můžete zasílat na e-mailové adresy členů redakčního týmu.
Pokud budete chtít použít zde publikovaný text pro další šíření, zejména v jiném textu, prosíme o dodržování citačních standardů!
Velmi děkujeme.

Redakční tým:
Alena Plháková, Stanislava Ševčíková, Tomáš Ulrich

září 2015   PHIL-ANTHROPIKA 1. číslo, 5. ročník 2015/2016
červen 2015   PHIL-ANTHROPIKA 4. číslo, 4. ročník 2014/2015
březen 2015   PHIL-ANTHROPIKA 3. číslo, 4. ročník 2014/2015
prosinec 2014   PHIL-ANTHROPIKA 2. číslo, 4. ročník 2014/2015
září 2014   PHIL-ANTHROPIKA 1. číslo, 4. ročník 2014/2015
červen 2014   PHIL-ANTHROPIKA 4. číslo, 3. ročník 2013/2014
březen 2014   PHIL-ANTHROPIKA 3. číslo, 3. ročník 2013/2014
prosinec 2013   PHIL-ANTHROPIKA 2. číslo, 3. ročník 2013/2014   (10. jubilejní)
září 2013   PHIL-ANTHROPIKA (4.) 1. číslo, (2.) 3. ročník 2013/2014
březen 2013   PHIL-ANTHROPIKA 3. číslo, 2. ročník 2012/2013
prosinec 2012   PHIL-ANTHROPIKA 2. číslo, 2. ročník 2012/2013
září 2012   PHIL-ANTHROPIKA 1. číslo, 2. ročník 2012/2013
červen 2012   PHIL-ANTHROPIKA 4. číslo, 1. ročník 2011/2012
březen 2012   PHIL-ANTHROPIKA 3. číslo, 1. ročník 2011/2012
prosinec 2011   PHIL-ANTHROPIKA 2. číslo, 1. ročník 2011/2012
září 2011   PHIL-ANTHROPIKA 1. číslo, 1. ročník 2011/2012
červen 2011   PHIL-ANTHROPIKA 0. číslo, 1. ročník 2011/2012


Doporučení přispěvatelům:
Zaměření, obsah
- jsou vítána jakákoli témata, která mají něco společného s člověkem, tudíž patří do INTEGRÁLNÍ ANTROPOLOGIE. Jenom pro orientační zpřehlednění budou jednotlivé texty rozděleny do čtyř základních okruhů, jež se samy vzájemně prolínají a zároveň zahrnují celou škálu všech oborů i neoborů spojených s člověkem, s lidstvím: 1. Umění, 2. Člověk a příroda, 3. Filosofie, antropologie, 4. Víra a náboženství.
Forma
- vítáme texty o velikosti asi jedné běžné strany A4 i delší, zvláště ty odbornější. Mohou to být zamyšlení, reportáže, přednášky a recenze. Hlavním měřítkem je zřejmá přínosnost textu pro otevírání a mapování obzorů vztahujících se k člověku. Na zřeteli musí být ona „snaha o vědění, o předpokládání, tušení, hledání a nalézání, o uvědomování a tvůrčí využití antropologických souvislostí“. Pokud znáte ke svému tématu nějaké dobré webové stránky, nejrůznější publikace, audia, videa..., neváhejte podělit se s námi o odkazy na ně. Pokud budete chtít dosáhnout akademických standardů, doporučujeme následující odkaz: Pro-Fil.

nahoru

© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: ;