B Á S N I C K É   S B Í R K Y


II. Nevylévat Moře (2011)

Fotografie: Ondřej Vedral
Hledám druh věrnosti
vytrháván ze břehů
     Jaro jsem nečesal
na podzim dlouhé nosy
zvednuté hledí v dál
bez koně Don Quijote bosý
až umlkne karneval
a vychladne mozolná dýmka
pověz mi Kdo jsi?

Javory kvetly nízkou oblohou
dlouho si mladík nevšímal
teď nebe tu pláče, u nohou
a úlovek koulí hovnivál
Pomohou? Řekněte, že pomohou!
Obláček vonného dýmu
a troubí: Král! Pan Král!


Je chladno
zima sílí na vítězném tažení
a za přetvářkou člověka vražedné ostří

Poslední jaro zahořelo příliš brzo
sady voněly nanebevzetím
a kolébky i hroby naplnily květy jabloní až po okraj

Ovoce sládlo v plném slunci
nikdy nebylo sadařů šťastnějších
(a nebude)

Je bídně chladno
úplněk očesal plody do stříbrných relikviářů
a přitom stačilo, aby se mučedníci tolik nebáli smrti


     Oči jsou bílé labutě
když rozpřáhnou své perutě
a na hlubině spočinou
toužebně, s něhou, nehnutě

Dva chudé čluny rybářské
na dlouhé pouti císařské
mnohokrát žalem přetonou
Dónáské! Dónáské!

Lampičky nevěst zářící
svatebčané v žínici
podsvětím bosé nohy jdou
na kříži Ženich s kyticí

Stařičké ruce pradleny
do krve dávno umdleny
samy už nic nezmohou
snad brzy budou pohřbeny


Babičky se umí usmívat
širokou náručí
plnou koláčů

A když se jim ruce roztřesou
tak, že se všechno rozkutálí
zůstane prázdný klín

Mísa na zadělávání
neudrží teplo sama
Chuděravá!


     Žádné místo
se mnou tolik necítilo
nechal jsem tu hodně
mysle si, že ukrajuji
nechal jsem tu hodně
pahorky brněnské

Jednou se vrátím
pod Tvé arkýře
vezmu Tě za ruku
a budu se usmívat
jak je nám dobře


Převzácná a milá Paní
přenádherné máte vnady
kypré žněmi smilování
vonné meruňkové sady

A těch strání, rodných strání
bude se mi stýskat po Vás
nezradím své milování
raději bych volil provaz

Nezvolil jsem dosud ještě
a zřejmě nikdy nezvolím
ruce umývám si deštěm
a někdy jen tak mrholí

Vím, že máte stejně ráda
nadarmo rozchod vnucovat
ubolená, věrně mladá
samý démant a stesk Váš hrad


     Dlouhým krokem po úbočí
dlouhým a někdy nesmělým
neuteče – svět se točí
od Golgoty k Nedělím

Dlouhým krokem po úboku
srázném, k hrobu vyzáblém
vratkost zběsilého skoku
rány noci hojí dnem

Dlouhým krokem do dáli
slabiny už mokvají
ostruhy je zoraly
potichu a potají

Dlouhým krokem, dlouhým
nespoutanost vraníka
posluhoval mnohým
teplo z boku uniká


Zpropadená výčitko
jsi bolavá
v těsném výhledu
nelze zavřít oči
nelze semknout ústa

V rukavičkách
zašíváš rodidla
ostnatým drátem
nelze ucuknout
nelze odprosit

Zpropadený živote
jsi bolavě těsný
nelze poddat se
nelze zvítězit


     Předjarní večer dlouhého postu
v milostnou náruč procitá
cudné ruce nahých stromů
hladí ticho tváří lamp
v luky jemné svatozáře
vetkán příslib Souznění

A každý další krok
snad už jen ze setrvání
Až ustane můj vesmír tikat
začne se otáčet prozměnu ciferník
a s ním celý dům i se zahradou?
Pohne to slzu na Tvém portrétu?


Nejsi tu
Ruku zasouvám pod polštář
vyzáblost
Zrcadlím zbylou nahotu
dlouhá vyzáblost

Nejsi tu
ale já jsem s Tebou


     Za svítáním bloudil jsem
mnoho jiných pospíchalo
od naděje smíření
k objímání noci

Příšeří včas setmělo
kroky ještě pravidelné
kují nové podkovy
vůně sena v chlévě

Šlechtím zručnost kydat hnůj
kolem prošla náměsíčná
kovadlina rozkvetla
liliový dotek

Že by jenom šílená
další oběť uzoufání?
Snad ji mohu potěšit
prodat vlídné slovo

Dobrý večer, mohu Vám nějak pomoci?
Já se modlím
A jak se modlíte??
Modlím se za druhé


Stál
na konci s-křížení
a písek se brodil mezi prsty
od samého přešlapování
až do krve

Stál
do nevědomí
a bolest vyhasla
s obroušením hvězd
až do oblázku

Jako tětiva
vzdouvajícího se prostoru
a každý si chtěl vystřelit
nehledě, zda zasáhl

Stál
na výspě Otců
a v lastuře Marnotratných
osten
až do perly

Stál
ve tmách
jen vlny se přelévaly
od samého krvácení
až po okrajzpět


© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: