B Á S N I C K É   S B Í R K Y


I. Náručí v náruči (2007)

Ilustrace: Silva Novotná
Dozrála útrpnost
a my neseme koše
plné drobtů z nasycení
     Na počátku
   Bůh

polibek Zamilovaného
   odevzdání
náruč Mateřství
   kolébka
Otcovské paže
   které neztrácejí

Na počátku
   milování
na počátku
   života vznět

Teď je život
   teď je Počátek


Tkám si na svatební šaty
skvělou přízi dostal jsem
Beránčí vlnu s vůní máty
dlouho a jemně spřádá zem

Klubek svých konců nedohlédám
součásten stavu tkalcovského
úbolně moudrost Mistra hledám
na šaty syna královského

Tkám si na svatební šaty
vše potřebné už dostal jsem
jsa útek rubínově zlatý
všechny kříže protkávám


     Nemůžeš ztratit
   co jsi vlastně neměl
a někdy najdeš
   co jsi vlastně nehledal
ale stane se ti vlastním
   dá-li Bůh

Ztratil jsem hodně
   Že bych se dobře nebránil?
a hodně i našel
   Že bych si tolik zasloužil?
strašně mnoho jsem dostal
   Bůh je strašný!


Padá podzim na hlubinu
a mé srdce, plné stínu
jako kámen ke dnu lne

Stát se loutkou zapomnění
když se slunná lázeň změní…
A co potom, radno žít?

Padá podzim do hlubiny
život těžký, jako viny
podepírá kříž


     Ne, nejsem ještě na dně
Žádné vpravdě není!
I na konci Pekla jsi Ty
jediná Věčnost
A já v Tobě
Neustále

A i kdybych cokoliv…
Jako když mávne rukou

Mávneš?

A kdy?


Láska je křehká pavučina
která nikde nezačíná
všude má svůj střed

Láska je duše radosti
poutníka sytě uhostí
širá mimo svět

Láska je nádech života
srdce Tvého nahota
milovat chci jen

Láska je touha soužení
ať se vše v dobré promění
Přijď království Tvé!


     Toulám se po všech koutech světa
žalostí bídy kutna rozedraná
pokrytcům zbyla seschlá věta
mileným sbírka toho rána…

Tak trochu Darmoděj, kejklířů lůza
snůška lidského provinění
nejlepším přítelem, vstřícný až hrůza
vzácná milost, Nebe-znění

Výpravy spaniloduché až na Pokraj
srdce jsem obnažil, mrazům navzdory
červánky mlčí z Edenu, že je to Kraj
vzájemných náručí stálé podpory

Na křídlech něhy tři slzy naděje
víc neunesla za obzor ostnatých drátů
nad zlato ryzí z karmínu krůpěje
když otroky přivádíš do majestátu

Mládí je vlahé úrodou Příslibu
nadějí modliteb chrámoví pupenců
nesnesu lidskou povrchní oblibu
jen blízkost přítele podobnou Milencům


Je hříchem, že nevydržím už
když den ode dne je tíživěji?
Nemohu jinak, nesmím
já celý se odevzdal

A brzy zpečetěno bude
dlouho vzdoroval rubínový vosk
Jsem rozdrcen, je roztaveno
Marnost svlékla hedvábí

Schoulen v objetí náruživá
vzájemnou toužebnost hledal jsem
Dnes mnohem více roztoužený
stanu se lůnem vzájemnosti?

Dlouhá cesta bolestivá
zrozený jsem k vandrování
Upadnout nevadí, horší je nevstat
Skutečnému milování učím se

Svět je utkán z pohlazení
život – polibek jediný
Trpíme bolest zrození
do objetí v objetízpět


© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: